Apraksti ::: Biškopība ::: Medus veikals

Pirmais solis biškopībā...

Ar vienu stropu, tātad arī bišu saimi, nav vērts sākt. Sākumā ieteicami vismaz divi trīs stropi. Ērtāk sākt nevis ar spēcīgām saimēm, bet gan ar atdaleņiem uz 4...6 kārēm. Dravnieks, kas pārdod atdaleņus, parasti labprāt dalās arī pieredzē un var kļūt par vislabāko padomdevēju un palīgu spert pirmos soļus biškopībā.

Ja līdzekļi ierobežoti, var iztikt arī bez darbarīku kastes. Praulu un darbarīku glabāšanai un pārnēsāšanai noderēs piemērota kaste. Sākumā var iztikt bez kāru kastes un izlīdzēties tikai ar spietuvi; arī slotiņu un lāpstiņu var sameklēt starp jau saimniecībā lietojamiem priekšmetiem. Taču nepareizs ir viedoklis, ka varēs iztikt bez speciāla darba apģērba, darba drēbes jau katram mājās atradīsies. Dravnieka uzsvārcis, kombinezons ir pašūts no balta blīva auduma. Cilvēku tumšās drēbēs bites uzskata par uzbrucēju un dzeļ.

Lai drošāk varētu rīkoties pie saimes, ieteicams lietot dravnieka cimdus. Dažos biškopjos tie modina zobgalīgas jūtas, citos - bravūru, tomēr cimdi lieti noderēs gan iesācējam, gan profesionālam dravniekam - rokas ir visdārgākais instruments, tāpēc nebūt nav apkaunojoši tās pasargāt no nobrāzumiem, skabargām un arī bišu dzēlieniem. Cimdi atbrīvo no liekas piesardzības un ļauj veiklāk kustēties un ātrāk paveikt nodomāto darbu. Stropa pamatnei, protams, var izmantot četrus ķieģeļus, nobrauktu autoriepu, tomēr prātīgāk ir izmantot speciālu koka vai - vēl labāk - metāla konstrukciju. ©MedusVeikals.lv©PĒDĒJOS GADOS arvien skaidrāk iezīmējas ekoloģiskās problēmas. Cilvēki vairāk sāk domāt šai virzienā, sāk rīkoties, lai vismaz savu personisko dzīvi varētu ievirzīt ekoloģiski nekaitīgākā gultnē. Viens no pasākumiem šai virzienā ir ļoti daudzu cilvēku pastiprinātā interese par biškopību.

Ar biškopību pašlaik grib sākt un sāk nodarboties dažādu vecumu un dažādu profesiju ļaudis.

Ja mēs gribam kļūt par sekmīgiem bišu kopējiem, tad vispirms jāpapūlas paplašināt vai atsvaidzināt savas zināšanas par bitēm. Atcerēsimies no zooloģijas, ka bites pieder pie kukaiņu klases, plēvspārņu kārtas, bišu dzimtas. Pēc dzīves veida šis dzimtas kukaiņus var iedalīt 3 grupās: vientuļās bites, parazitējošās bites un sabiedriskās jeb pūļos dzīvojošās bites. Mūs interesējošā bite pieder pie pēdējās grupas. Jāpiemetina, ka Latvijas laukos, pļavās un mežos ir sastopamas arī daudzas vientuļās bites.

Medus, putekšņi un citi biškopības produkti, kas tagad tik iecienīti, ir medus bites (Apis mellifera) sarūpēti. Tātad pilnais nosaukums ir — medus bite. Taču ērtības labad, turpināsim to saukt vienkārši par biti.

Vēl   nedaudz   par   bišu   mājokli.

Tagad medus bites mitinām mājokļos, ko sauc par stropiem. Stropā bites izveido saimes ligzdu. Ligzda sastāv no vairākām šūnu kārēm. Šūnu kāres bites izveido no pašu ražotā vaska.

Medus bites tātad dzīvo saimēs — apm. 20 000 līdz 80 000 īpatņu vienā saimē. Katrā saimē ir trejādi bišu īpatņi — bišu māte, darba bites un trani.

Paviršu skatienu uzmetot, visas bites izskatās vienādas. To ķermeni viegli var izšķirt 3 lielākas daļas — galvu, krūtis un vēderu. Galvas sānos lielas acis, 2 gari kustīgi taustekļi un galvas apakšdaļā mute. Pie bites krūtīm piestiprināti 2 pāri spārnu un pāri kāju. Tievs viduklis bites krūtis savieno ar posmainu vēderu.

Rūpīgāk apskatot bites varam ievērot arī saimes īpatnu atšķirības. Bišu māte ir vislielākais īpatnis — 20—25 mm gara (darba bites garums 12—14 mm, trana — 15—17 mm.) Mātes masa ir 180—300 mg. Māte ir vienīgais bišu saimes īpatnis ar pilnīgi attīstītiem sievišķīgiem dzimumorgāniem. Māte vienīgā saimē dēj olas, no kurām attīstās nākamās bišu paaudzes. Bišu māte ar savu klātbūtni saimē un darbību nodrošina visas bišu saimes saskanīgu darbu un saimes sastāva atjaunošanos. Bišu mātes mūža ilgums parasti ir 3 līdz 5 gadi. Racionālā dravošanā biškopji cenšas neturēt par 2 gadiem vecākas mātes, t. i., tās savlaicīgi nomaina ar jaunām.

Darba bites, īpatņu skaita ziņā, saimē sastāda vislielāko daļu — ap 20 līdz 80 tūkstošus. Vienas bites masa ir ap 90—100 mg, tātad vienā kg ir 10—11 tūkstoši darba bišu. Darba bites saimē veic visdažādākos pienākumus: baro cirmeņus, velk šūnas, regulē temperatūru un mitrumu, tīra un aizsargā ligzdu, kopj māti, vāc dabā nektāru un puteksņus, pārstrādā nektāru medū.

Darba bites mūžs ir īss — pavasarī un vasarā bite dzīvo tikai apmēram 30—35 dienas, ziemā ilgāk — pat līdz 8 mēnešiem. Lai pavasarī un vasarā būtu normāls darbu bišu daudzums, šai laikā notiek intensīva jaunu bišu audzēšana un saimes sastāvs nemitīgi atjaunojas.

Darba bites, tāpat kā mātes, ir sievišķīgie bišu īpatņi. Taču darba bitēm atšķirībā no mātēm ir nepilnīgi attīstīti dzimumorgāni un tās nevar apsēkloties. Jāpiemetina, ka bišu mātes organisms izdala īpašas mātes vielas — feromonus, kas aizkavē darba bišu olnīcu attīstīšanos. Ja kaut kādu iemeslu dēl saimes māte ir gājusi bojā, vai arī mātes kvalitāte ir stipri pazeminājusies, darba bitēm pietrūkst vai sāk trūkt feromonu, attīstās olnīcas, un dala darba bišu var sākt dēt olas. Tā kā šīs olas nav apaugļotas, no tām var attīstīties tikai trani. Tādēļ arī darba bites, kas dēj olas, sauc par tranenēm. Katra tranene savā mūžā var izdēt tikai nedaudz olu — līdz 30. Ja saimē ir normāla māte, tad tranenes neparādās.
Trani ir bišu vīrišķie īpatņi. To uzdevums ir apsēklot jaunās bišu mātes. Trana masa ir ap 250 mg, t. i., apmēram divarpus reizes lielāka nekā darba bitei. Trani saimēs dzīvo tikai no pavasara līdz vasaras vidum. Normālos apstākļos  saimē   ir  no dažiem  simtiem  līdz  dažiem  tūkstošiem tranu.

Tālāk centīsimies nedaudz iepazīties ar bites ķermeņa uzbūvi. Bites ķermeni no ārpuses klāj ciets, elastīgs apvalks. Tā ārējo kārtu sauc par kutikulu. Zem tās ir dzīvu šūnu slānis — hipoderma. No tās veidojas kutikula, dažādi dziedzeri. Apvalku no iekšpuses klāj plāna plēvīte — bazālā membrāna. Uz bites ķermeņa ir ļoti daudz matiņu. Jaunām bitēm matiņu ir vairāk, vecām — mazāk. Tāpēc vecākās bites izskatās tumšākas, spīdīgākas.
Jau minējām, ka galvas sānos bitei ir labi pamanāmas lielas acis. Tās ir saliktās jeb fasetacis, kas sastāv no vairākiem tūkstošiem konusveidīgu acs ķermenīšu. Bez tam uz bites galvas vēl ir 3 vienkāršās acis. Bites izšķir sešas krāsas: ultravioleto, violeto, purpura, dzelteno, zilo, zilganzaļo.

Ļoti svarīgs veidojums pie bites galvas ir divi taustekļi. Tie kalpo ne tikai kā taustes, bet arī kā ožas un dzirdes orgāns. Bites mutes orgāni ir piemēroti graušanai, sūkšanai un laizīšanai. Graušanai bite izmanto divus virsžokļus, sūkšanai — snuķīti. Snuķītis izveidojas sakļaujoties apakšžokļu un apakšlūpas taustekļiem ap mēli. Mēles galā ir paplašinājums, ko dēvē par karotīti.

Ļoti svarīga īpašība ir snuķīša garums. Visgarākais snuķītis ir Kaukāza kalnu pelēkajām bitēm- līdz 7,2 mm. Viduskrievijas tumšajām bitēm, tai skaitā arī Latvijas vietējām bitēm, snuķīša garums ir līdz 6,2 mm. Bites ar garākajiem snuķīšiem labi var iegūt nektāru no augiem ar šauriem un gariem ziedstobriem, piemēram, no sarkanā āboliņa.

Bišu mātēm un traniem snuķītis ir īss — tikai 3,5—4,0 mm. Garāks arī nav vajadzīgs, jo mātes un trani barību ziedos nemeklē, bet pārtiek no stropā darba bišu savāktā.
Lidošanai bitei noder 2 pāri spārnu. Lidošanas laikā priekšspārni sakabinās kopā ar pakaļspārniem un veido it kā vienu plāksni. Bites ar nektāru vai putekšņu nastu lido līdz 30 km/h, bez nastas — ātrāk. Ja lidojuma ceļā ir šķēršļi, augstāki par 5 m, tad bites cenšas tos aplidot. Tā, piemēram, mežā bites labprāt lido starp kokiem pa meža stigām, ceļiem, klajumiem.

Katram biškopim noderēs arī dažas ziņas par bites kājām. Visi 3 pāri kāju nobeidzas ar pēdām. Katra pēda savukārt beidzas ar 2 nadziņiem starp kuriem ir lipīgs spilventiņi Tas dod iespēju bitei rāpot arī pa ļoti gludām virsmām. Pie bišu kājām ir daži specifiski veidojumi, kas noder ķermeņa apkopšanai un citām darbībām. Tā, piemēram, pirmā pāra kājām ir ierīce taustekļu tīrīšanai. Pie pakaļkāju stilbiem ir t. i., putekšņu groziņi, kuros bites novieto savākto putekšņu nastiņas. Pie pakaļkājas pēdām ir cietu matiņu suseklīši. Ar to palīdzību bites no sava vēdera vaska dziedzeriem noņem vaska plāksnītes. Pie vidējām kājām ir piesīši putekšņu nastiņu noraušanai no pakaļkājām. ©MedusVeikals.lv©

Mājas lapu izstrāde - Styleweb.lv